Чи потрібна особі, яка подає документи на державну реєстрацію новоствореного ОСББ, нотаріально посвідчена довіреність?

Дата публікації: 27.01.2022

Часом при створенні ОСББ державні реєстратори просять подавати нотаріально посвідчену довіреність "представника". Але де таку довіреність узяти і хто б її міг видати? І чи потрібна вона?

Довіреність потрібна представнику. Але особа, яка подає документи для державної реєстрації ОСББ, зовсім не обов’язково має статус “представника” в розумінні  Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", і не обов’язково потребує довіреності. Пояснимо докладніше.

Згідно з усталеною практикою, на установчих зборах ОСББ окремим рішенням таких зборів співвласники уповноважують ту чи іншу особу вчинити необхідні дії щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи-ОСББ, в тому числі подати документи для державної реєстрації створення юридичної особи.

Ось що передбачає ч.2 ст.14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб...":

"2. Якщо документи подаються у паперовій формі, заявник пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

(...)

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність."

Тобто, довіреність повинен подавати тільки представник. А іншій категорії заявника - достатньо пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. У той же час, уповноважена співвласниками особа під час реєстрації створення юридичної особи, будучи заявником, не є представником, відповідно до визначень того ж Закону.

Так, п.8 ч.1 ст.1 того ж Закону визначає:

"8) заявник:
засновник (засновники) або уповноважена ними особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

(...)

уповноважений представник юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи"

Тобто, той же, наприклад, голова установчих зборів, якого протокольним рішенням збори уповноважили підписати протокол, статут і подати документи для державної реєстрації створення ОСББ, діє в статусі заявника-уповноваженої особи, а не представника, і тому його повноваження не повинні підтверджуватися нотаріально посвідченою довіреністю.

Судова практика, яка сформувалася в останні роки, стоїть на таких самих позиціях.

@admin
@admin
+1787
Рейтинг
324
постів
67
0
0
Рейтинг посту: +2
Поширити
Коментарі
Коментарі: 0