До кого оскаржити порушення права на доступ до інформації?

Дата публікації: 01.03.2024

Порушення права на доступ до публічної інформації можна оскаржити:

  • до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
  • до керівника розпорядника або до вищого органу управління;
  • у суді.

Частина друга статті 212-3 «Порушення права на інформацію та права на звернення» Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачає відповідальність за такі порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації»: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне надання інформації, неповне надання інформації, надання недостовірної інформації.

Окремим складом адміністративного правопорушення є неоприлюднення інформації, обов'язкове оприлюднення якої передбачено законами України «Про доступ до публічної інформації» та низкою інших законів: «Про оцінку впливу на довкілля», «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання   та   водовідведення»,   «Про   доступ   до   архівів   репресивних   органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про відкритість використання публічних коштів» та «Про запобігання корупції». Відповідальність за таке порушення передбачає частина перша статті 212-3 КУпАП.

Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини подаються поштою на    а д р е с у   С е к р ет а р і ат у   О м буд с м е н а    а б о     ел е к т р о н н о ю     п о ш т о ю    н а    а д р е с у   hotline@ombudsman.gov.ua

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається, але краще скористатися сучасними сервісами, наприклад, можливістю підписання документів на порталі «Дія». Питання, пов'язані із застосуванням електронних підписів та надсиланням електронних документів, врегульовані законами України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

Подання скарги до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ґрунтується на нормах законів України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про звернення громадян», а також на приписах статті 212-3 та пункту 8-1 частини першої статті 255 КУпАП, які надають право уповноваженим особам Секретаріату Омбудсмена складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах про порушення права на інформацію та права на звернення. У разі безпідставної відмови в наданні запитуваної інформації (в повному обсязі або частково) чи порушенні строків її надання, вчинення інших правопорушень у сфері доступу до публічної інформації про це доцільно повідомити офіс Уповноваженого з прав людини. Секретаріат Омбудсмена має право провести відповідну перевірку та скласти протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП. Крім того, Уповноважений з прав людини має право видати приписи про усунення порушень права на доступ до публічної інформації, що нерідко справляє швидкий вплив на правопорушників і допомагає поновити права запитувачів.

Іншим дієвим способом захисту права на отримання публічної інформації є подання скарги на неправомірні дії чи бездіяльність посадової особи, що відповідає за доступ до публічної інформації, до її керівника чи навіть до вищого органу управління.

Якщо перелічені вище шляхи захисту права на доступ до публічної інформації не дали результату, і права запитувача поновити не вдалося, то доцільно звернутися з позовом до суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

@admin
@admin
+1749
Рейтинг
312
постів
2
0
0
Рейтинг посту: +2
Поширити
Коментарі
Коментарі: 0