Досягнення теплового комфорту в помешканнях в умовах обмеженого надходження теплоти

Дата публікації: 12.09.2022

Фахівцям  з  опалення  і  вентиляції  заголовок  цієї  статті  може  здатися  дивним.  Адже  для досягнення   температурного   режиму,   який   забезпечує   умови   теплового   комфорту   у приміщенні    або    будинку,    надходження    теплоти    повинно    відповідати    її    втратам (надходження теплоти має компенсувати втрати теплоти).

Завдання щодо підведення теплоти і забезпечення теплового комфорту у будівлі виконує система опалення. У більшості випадків ─ це системи з отриманням теплоносія у вигляді гарячої води з теплових мереж або автономної котельні.

І в умовах надходження до такої системи кількості теплоти, що менше величини її втрат, дотримувати комфортні параметри мікроклімату стає неможливим.

Таким чином, завдання щодо досягнення відчуття комфорту в умовах дефіциту енергії зводиться або до зменшення непродуктивних втрат теплоти у будинку, перетворення цих втрат у корисне тепло, або до зміни умов сприйняття теплоти і змін у системі терморегуляції організму людини.

У  цьому  сенсі  також  діє  закон  збереження  енергії.  Залежно  від  фізіологічного  стану людини,  її  одягу,  віку,  фізичного  навантаження  тощо  організм  виробляє  теплоту  ─  від 120 Вт у стані спокою до 290 Вт при виконанні фізичної праці. Водночас людина втрачає теплоту у приміщення, в якому перебуває.

Втрати теплоти залежать від теплоізоляційних властивостей одягу. І якщо втрати теплоти не   збалансовані,   то   має   місце   або   дефіцит,   або   накопичення   теплоти.   Система терморегуляції  людини  дозволяє  у  певних  межах  забезпечити  тепловий  баланс,  але  її можливості  обмежені.  І  якщо  виділення  теплоти  перевищує  втрати,  то  відбувається перегрівання,  а  якщо  навпаки,  то  маємо  переохолодження  організму.  Комфортними вважаються  умови,  за  яких  температура  повітря,  температура  поверхні  огороджень, рухомість  повітря  і  його  вологість  забезпечують  теплову  рівновагу  і  не  викликають напруження в системі терморегуляції людини.

Параметри  мікроклімату  приймають  згідно  з  вимогами  нормативів.  Відповідно  до  вимог ДБН  В.2.5-67:  2013  «Опалення,  вентиляція  та  кондиціювання»  (https://dbn.co.ua/load/nor- mativy/dbn/1-1-0-1018),  температура  у  приміщенні   та  її  допустимий  діапазон   повинні відповідати     умовам     мікроклімату     і     залежать     від     фізичного     навантаження     і теплоізоляційних характеристик вбрання людини (рис. 1).

Вбрання характеризується спеціальним показником, який має одиницю вимірювання КЛО (СLO). Ця величина змінюється на графіку (рис. 1) від 0 до 2.

Показник  СLO  =  0,3  відповідає  літньому  легкому  одягу,  білизні,  футболці;  СLO  =1,0  – шкарпеткам, брюкам, сорочці, а СLO = 2,0 – теплим шкарпеткам і светру.

Згідно із графіком рис. 2, для легко одягнутих людей  (СLO =  0,3) за умов легкої  роботи комфортна температура становить +26±1,5 оC. А для людей у теплому вбранні (СLO =1,5) комфортна температура у приміщенні лише +16±4,0 оC. Відчуття комфорту суттєво також залежить  від  того,  в  яких  теплових  умовах  знаходяться  ступні  ніг  і  голова.  Тому  легкий головний убір і теплі шкарпетки суттєво змінять ваші відчуття теплового комфорту.

Зважте  при  цьому  на  те,  що  зменшення  температури  у  приміщенні  лише  на  1  оC відбувається за умови скорочення надходження теплоти на 5-6% відносно оптимальних значень. Отже, якщо за рахунок відповідного вбрання людей вдасться забезпечити відчуття комфорту при температурі у помешканні на 10 оC менше за звичні + 25 оC, то це матиме  місце  при  скороченні  відпуску  теплоти  до  приміщення  і  відповідної  економії палива на 50%.

А  очікуване  скорочення  відпуску  теплоти  до  будинків  від  системи  централізованого теплопостачання  внаслідок  дефіциту  природного  газу  на  підприємствах  теплоенерго планується значно меншим. Таким чином, упоратися з таким викликом сьогодення ми зможемо шляхом зміни звичок і відповідного вбрання вдома.

Але у деяких випадках,  прикметних для воєнного часу, цього може бути недостатньо.  У такому  разі  вже  зараз  потрібно  потурбуватися  про  зменшення  непродуктивних  втрат теплоти у будинку і перетворення цих втрат у корисну теплоту, що забезпечує комфорт у наших помешканнях.

До таких заходів належать:

 • теплова  ізоляція   колекторів   системи   опалення   в   неопалювальних   підвалах   і горищах (до 7-8% скорочення втрат теплоти);
 • ревізія вікон у металопластикових плетіннях;
 • очистка фільтрів на лініях подачі теплоносія до будинку;
 • встановлення регулювальних                вентиляційних                ґраток         на      системах           витяжної природної вентиляції;
 • встановлення  пристроїв   для   автоматичного   закривання   дверей   на   вході   до будинку;
 • ремонт відмощення навколо будинку для відведення від стін будинку атмосферної вологи;
 • перевірка можливості  відчиняти  і  зачиняти  при  похолоданні  продухи  на  горищі  і підвалі.

І   наостанок:   якщо   надходження   теплоти   по   основній   системі   опалення   будинку скорочується суттєво, то необхідно забезпечити можливість переходу до альтернативних (дублюючих) систем енергозабезпечення. Це можуть бути:

 • електричні масляні нагрівачі (не використовуйте нагрівачі з відкритою спіраллю);
 • малоінерційні печі (буржуйки і булерьяни) на твердому паливі. Використання таких нагрівачів допустиме лише у крайньому випадку у пунктах обігріву.

У разі використання електричної енергії необхідно пам’ятати про те, що наявні електричні мережі  багатоповерхового   будинку   масової    забудови    мають   обмежену   величину допустимої приєднаної потужності  споживачів-електричних  приладів.  І  ця  величина  для квартири  з  газовою  плитою становить  лише  3  кВт.  Тому  для  запобігання  вигорання електромережі і займання рекомендуємо такі запобіжні заходи:

 1. При вмиканні  електрообігрівачів  вимикати  інші  струмоприймачі.  Дотримуватися допустимої  величини  дозволеної  потужності  на  квартиру  –  3  кВт.  Обмежувати одночасно приєднане навантаження на квартиру.
 2. Використовувати обігрівачі і створювати комфорт лише в одній кімнаті. Закривати двері до інших кімнат.
 3. Не перевантажувати одну розетку або подовжувач. Розподіляти навантаження по різних розетках. Створювати рівномірне навантаження.
 4. Скласти  графік      почергового      вмикання      електронагрівачів      у      будинку. Використовувати теплову інерцію будинку.
 5. Встановити загальнобудинкове  джерело  теплоти  з  використанням  електричної енергії.
 6. Вчасно виконувати заходи, що зазначені у Правилах утримання внутрішньобудинкових електричних  мереж  і  електричного  обладнання  житлових багатоквартирних  будинків,  адміністративних  та  громадських  будівель  чи  споруд (https://zakon.rada.gov.ua/la-ws/show/z1143-06#Text).

Ці заходи полягають в обов’язковому огляді внутрішньобудинкових мереж і обладнання не рідше одного разу на 6 місяців; виявленні і усуненні обривів, оплавлень, іскріння контактів комутаційних  апаратів, перевірці  відсутності  нагрівання  контактів  і  кабелів,  перевірці наявності і стану запобіжників, якості з’єднання проводів, перевірці кріплення ізоляторів. Крім того, перевіряється ефективність контура заземлення у будинку.

Виконання  таких  робіт  дасть  можливість  уникнути  аварійних  ситуацій  і  досягти  хоча  би розрахункових величин допустимого навантаження на систему електрозабезпечення.

Запобігти нагріванню проводів і пожежі у разі довготривалого перевищення допустимого навантаження такі роботи не можуть.

Таким чином, досягти допустимих параметрів мікроклімату у багатоповерховому будинку в умовах воєнного стану можна за рахунок таких заходів:

 1. Зміна умов  сприйняття  теплоти  і  зміни  в  системі  терморегуляції  організму  людини. Зміни звичок і відповідного вбрання вдома.
 2. Скорочення непродуктивних втрат теплоти, перетворення втрат в корисну теплоту.
 3. Дублювання систем енергозабезпечення в будинку і використання різних енергоносіїв.

Слідкувати за оновленням та перебігом проєкту можна на сторінках у соціальних мережах:

Facebook
instagram
Youtube

Telegram-каналі 

***

Посилання на статтю 557.12 KB

Посилання на презентацію 5.44 MB

@admin
@admin
+1785
Рейтинг
323
постів
88
0
0
Рейтинг посту: +2
Поширити
Коментарі
Коментарі: 0