Робота системи централізованого теплопостачання в умовах дефіциту природного газу і воєнних дій. Частина 2

Дата публікації: 12.12.2022

Продовжуємо цикл статей, присвячених впровадженню заходів з підвищення надійності роботи систем централізованого теплопостачання у період воєнних дій і дефіциту природного газу.

У першій статті з цієї теми  було розглянуто лише частину профілактичних заходів, які важливо впровадити на етапі генерації теплоти в системах централізованого теплопостачання (СЦТ). У частині 2 ми продовжуємо наш огляд.

Частина 2. Заходи із забезпечення безперебійності роботи СЦТ на етапі генерації.

 1. Для резервування основного палива – природного газу – слід передбачити використання в генераторах теплоти резервного рідкого палива. Для цього необхідно обладнати котли комбінованими пальниками з форсунками для спалювання рідкого палива. У якості такого палива зазвичай використовується мазут. Але це потребує створення паливного господарства з обов’язковим нагріванням мазуту.

Використання дизельного палива в якості палива для водогрійних котлів з екранованою або неекранованою топкою не рекомендується у зв’язку з низькою температурою спалахування дизпалива (близько 35-50 oС). Тому єдиною альтернативою мазуту може бути моторне паливо ДМ з температурою спалахування, близькою до мазуту. Але при цьому необхідно враховувати, що у такого палива температура застигання близько +10 oС. Тому ємності для палива повинні бути розташовані в опалюваному приміщені з підігріванням палива від автономних джерел енергії.

 1. Упровадження гібридних котелень з котлами на біомасі і котлами на природному газі. Потужність котлів на біомасі повинна становити від 50% до 75% від загальної потужності котельні. Котли на біомасі повинні працювати у базовому режимі – до температури
  7…10 oС, а газові – у піковому. Таке резервування палива збільшує надійність генераторів теплоти. План такої котельні показано на рис. 1.

При переході із природного газу на біомасу або рідке паливо необхідно враховувати низку особливостей використання альтернативних видів палива. Серед них такі:

 • для стійкого відведення продуктів згорання від газових і твердопаливних котлів необхідно передбачити відособлені димові труби;
 • регулювання відпуску теплоти при роботі твердопаливних котлів найліпше виконувати за допомогою баків-акумуляторів, які встановлюються на лінії подачі мережної води від котлів. Можлива схема підключення таких баків представлена на рис. 2;

 • регулювання погодного відпуску теплоти до теплової мережі рекомендується здійснювати за допомогою системи рециркуляції теплоносія на лінії мережного насоса з використанням регулятора теплоти (див. рис. 2);
 • з огляду на можливі проблеми з доставкою палива у воєнний час слід передбачити склад запасу біомаси, щоб забезпечив роботу котельні до 7 діб; забезпечити працездатність системи автоматизованої паливоподачі для котлів тепловою потужністю більше 1 МВт;
 • продумати систему поводження зі шлаками і золою, які утворюватимуться при спалюванні твердого палива;
 • забезпечити працездатність газоочисного обладнання для котлів на біомасі;
 • обладнати твердопаливний котел системою рециркуляції теплоносія для підтримання на вході до котла температури теплоносія не нижче точки роси. Це особливо важливо для палив з високим вмістом сірки. Сірчистий ангідрид, що утворюється при спалюванні сірки, призводить до суттєвого збільшення точки роси вологи продуктів згорання. При вмісті сірки у твердому або рідкому паливі до 1,3% точка роси зростає з 56 oС, що властиве природному газу, до 110 oС (рис. 2). Котел повинен працювати, відповідно, за високої температури теплоносія. Дотримання необхідного температурного графіка відпуску теплоти до теплової мережі здійснюватиметься за допомогою регулятора теплоти на виході з котельні (рис. 3);
 • забезпечити захист біопалива від зволоження. Підвищення вологості палива призводить до зростання його витрат. Так, наприклад, при збільшенні вологості деревини від 40 до 70% її витрати для вироблення 1 Гкал теплоти підвищуються удвічі ─ від 500 кг до 1000 кг.
 1. Забезпечення можливості зливання теплоносія і води з обладнання і трубопроводів тепломеханічної схеми котельні та з котлів; можливості випорожнення нижніх точок за допомогою стиснутого повітря. Одна з основних причин виходу з ладу обладнання в котельнях населених пунктів Київської області, які побували під окупацією, ─ замерзання води в обладнанні і трубопроводах.

У табл. 1 надано значення часу замерзання води у трубопроводах (у хвилинах) за різних температур довкілля для трубопроводів різного діаметра. Початкова температура води становить 20 оC.

При збільшенні тиску води температура її замерзання зменшується. Так, під тиском 100 ат. температура переходу води у твердий стан становить близько -1 оC.

 1. Забезпечити систему очищення мережної води, унеможливити тим самим утворення центрів кристалізації і замерзання води за зниження температури. Здійснювати контроль за роботою фільтрів тонкого очищення і відмулювачів – у цих пристроях замерзання води буде проходити передусім.
 2. Створити ремонтний запас матеріалів, обладнання, трубопроводів.
 3. Виконати теплову ізоляцію трубопроводів і арматури в котельні.
 4. Забезпечити теплостійкість будівлі котельні або теплового пункту – унеможливити переохолодження будівлі і середовища, в якому перебувають трубопроводи. У разі пошкодження вікон ─ намагатися закрити їх підручними матеріалами.
 5. Організувати спільну роботу декількох джерел енергії на єдину систему транспортування теплоносія.
 1. Унеможливити відбір мережної води споживачами в закритих системах теплопостачання.
 1. Передбачити можливість використання пересувних джерел теплової енергії у СЦТ.
 2. Усі дії із закривання або відкривання запірної арматури, пуску насосів здійснювати без різкої зміни положення запірних органів або тиску в системі, поступово. Ризик виникнення гідравлічного удару і наслідки від нього в системі при цьому будуть значно меншими.

Заходи із забезпечення надійності системи теплопостачання на етапах транспортування і відпуску теплоти розглянемо у наступній частині статті.

Слідкувати за оновленням та перебігом проєкту можна на сторінках у соціальних мережах:

Facebook
instagram
Youtube

Telegram-каналі 

***

Посилання на статтю pdf 384.92 KB

Посилання на презентацію 2.15 MB

Посилання на презентацію 2.4 MB

@admin
@admin
+1787
Рейтинг
324
постів
100
0
0
Рейтинг посту: +2
Поширити
Коментарі
Коментарі: 0