Хто кому голова в ОСББ?

Дата публікації: 04.02.2022

Буде легше відповідати на це питання, якщо ми одразу з'ясуємо повні регалії.

Правильно казати не голова ОСББ, а голова правління ОСББ. І ніяк інакше.

Згідно зі ст. 10 Закону України “ Про ОСББ”, правління об'єднання є одним із органів управління ОСББ, його виконавчим органом. Тобто правління — це колегіальний орган. Тож, будь-яке рішення має прийматися колегіально. А вже потім виконуватися головою правління.

Як обирається голова правління ОСББ?

Законом України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” не передбачено порядку обрання голови правління. Такий порядок має визначатися статутом ОСББ.

Типовим статутом ОСББ визначено, що голова правління обирається з числа членів правління на його засіданні. Таким чином, голова правління ОСББ має бути в першу чергу членом правління.

Згідно закону, членів правління обирають співвласники під час загальних зборів. В той же час, закон не містить обмежень щодо того, хто може бути членом правління. Тож, членом правління може бути і не співвласник багатоквартирного будинку.

Але співвласники конкретного будинку можуть в статуті свого об’єднання чітко закріпити обмеження на членство в правлінні виключно співвласників.

Чим регулюються повноваження голови правління ОСББ?

У типовому статуті ОСББ в пункті 16 Розділу ІІІ наведено повноваження голови правління, і зв’язок із рішеннями правління там прослідковується дуже чітко:

«На виконання своїх повноважень голова правління ОСББ:

  • веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління;
  • забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління;
  • укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;
  • розпоряджається коштами об’єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об’єднання;
  • наймає на роботу в об’єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників об’єднання накази у сфері трудових правовідносин;
  • за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів об’єднання іншим особам;
  • відкриває і закриває рахунки об’єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;
  • відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань об’єднання».

Виходить, що під кожну дію голови правління ОСББ має бути протокол, затверджений правлінням, а кожен свій вагомий крок він має погоджувати з цим колегіальним органом?

Так, в цитованому вище Статуті ОСББ є пряма норма, згідно з якою голова правління має право вчиняти дії, укладати договори та інші правочини лише відповідно до рішення правління.

Якщо, наприклад, голова правління самостійно без згоди з правлінням підписав договір з облгазом на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж?

Звісно, він не мав на це прав. Договори та додаткові угоди до них недійсні без узгодження з правлінням, а у випадках обрання моделей надання комунальних послуг: – це виключна компетенція загальних зборів. У такому разу голова правління повинен поінформувати правління про пропозицію виконавця комунальної послуги, а правління – прийняти рішення про необхідність скликання загальних зборів. Рішення оформлюється відповідним протоколом.

Наступний приклад: до голови правління звертається співвласник за дозволом на користування коморою на поверсі. Як правильно реагувати на таке звернення?

У будь-якому випадку голова правління повинен розуміти межі власної відповідальності та не перевищувати свої повноваження. Адже питання про використання спільного майна відносяться до компетенції загальних зборів.

Об`єднуйте сусідські зусилля. Створюйте ОСББ та будьте успішними.

@admin
@admin
+1799
Рейтинг
330
постів
2885
0
0
Рейтинг посту: +2
Поширити
Коментарі
Коментарі: 0