Інформаційні матеріали

ЯК ДОНЕСТИ ВЛАСНУ ДУМКУ ДО МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
Практика переконує: чим більш активна громада, її мешканці, тим більш ефективно працює там влада, тим більше вирішується нагальних проблем. Взаємодія влади і громади дуже важлива, коли йдеться про втілення ініціатив, які йдуть від людей.
ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПАРТИСИПАТИВНОГО ВРЯДУВАННЯ ТА ЇХНЄ ПОДОЛАННЯ
Плануючи і розробляючи партисипативні заходи, треба враховувати можливі зовнішні і внутрішні фактори, що перешкоджають формуванню мотивації людей до участі громадськості або руйнують її.
АКТИВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ХТО ВОНИ І ЯКА ЇХНЯ РОЛЬ
Сьогодні Україну очікують кардинальні зміни практик участі громадськості у формуванні владних рішень органами місцевого самоврядування. Роль громад та громадськості в Україні невпинно зростає, і для цього є як зовнішні, так і внутрішні причини.
ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ АДВОКАЦІЇ СПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН ПЕРЕД ОРГАНАМИ ВЛАДИ
Право на доступ до інформації гарантоване статтею 34 Конституції України, а саме: право кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір.
Не знайшли відповідь? Задати питання